Godziny otwarcia
10:00 - 15:00
poniedziałek - piątek

Adres
Proka sp. z o.o.
ul. Orzechowa 3
72-010 Przęsocin

REGON: 321476866
NIP: 8522606220
NIP UE: PL 8522606220

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
Proka sp. z o.o. , pod KRS: 0000495266
(SAD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO)

Konto bankowe
opłacając zamówienie akceptujesz regulamin sklepu
PLN: 93 1240 3943 1111 0010 7895 7708